Dyson Airblade Hesaplamalar

Dyson olarak, kusursuz çalışan makineler tasarlar ve müşterilerimize bu makinelerin çalışma prensibini anlama konusunda yardım ederiz. İddia ettiğimiz her konuda şeffaf davranmaya çaba gösteririz.

Maalesef, rakiplerimizden bazıları aynı şekilde davranmamaktadır. Çoğunlukla kafa karıştırıcı olabilecek yanıltıcı iddialarda bulunurlar.

Aşağıda, hesaplamalar ile ilgili iddialarımızın açıklamasını görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin: 0850 532 11 44

Maliyet tasarrufları

Dyson olarak, hesaplamalarımızda aşağıdaki rakamsal verileri kullanırız:

Her bir kullanım için kağıt havlu adedi = 2

Bu sonuç, kendi bünyemizde yaptığımız araştırmaya dayanmaktadır. İnsanların ellerini kurularken çoğunlukla 2'den fazla kağıt havlu kullandıklarını biliyoruz ancak maliyet hesaplaması yaparken olabildiğince dikkatli olmak gerektiğine inanıyoruz.

Kağıt havlu masrafı = $ 0,01

Bu sonuç, kendi bünyemizde yaptığımız araştırmaya dayanmaktadır. Kağıt havlu maliyetini en popüler beş kaynaktan aldık ve tüm bölgelerin ortalama maliyetine göre hesapladık.

Günlük tuvaleti kullanan kişi sayısı = 200

Bu, ortalama yoğunlukta kullanılan bir tuvalet için kendi bünyemizde yaptığımız araştırmaya dayanmaktadır. Kullanım yoğunluğu düşük olan küçük tuvaletler için rakamsal değer olarak 100, akaryakıt istasyonları veya havaalanı tuvaletleri gibi kullanım yoğunluğu yüksek olan alanlar için ise rakamsal değer olarak 400'ü kullanırız.

Tuvaletin kullanıldığı gün sayısı = 365 gün.

Tüm yıl varsayılır.

1 kWh için elektrik fiyatı = $ 0.10

Bu sonuç, kendi bünyemizde yaptığımız araştırmaya dayanmaktadır. Elektrik maliyetini 5 farklı kaynaktan aldık ve tüm bölgeler genelindeki ortalama maliyeti hesapladık.

kWh miktarı = Üretici tarafından belirtildiği şekilde


Bekleme konumundaki güç = Üretici tarafından belirtildiği veya Dyson tarafından test edildiği şekilde.

Kurutma süresi, National Sanitation Foundation’a ait Protokol P335'e (NSF P335) dayanır.

Dikkat: Çoğu el kurutma makinesi üreticisi NSF P335'e uymadığından yanlış kurutma süreleri belirtebilir. NSF, bağımsız bir hijyen uzmanıdır. Doğru bir kurutma süresi istiyorsanız, NSF P335 test sonuçlarında ısrar edin.


NSF P335 ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.


Kağıt havlu kullanım maliyeti nasıl hesaplanır?

Yıllık kağıt havlu kullanım maliyeti şu şekilde hesaplanır=

El kurutmak için kullanılan ortalama kağıt havlu sayısı x ortalama kağıt havlu maliyeti x ortalama günlük kullanım adedi tuvaletin kullanıldığı tahmini gün sayısı

Dyson Airblade™ el kurutma makinesi ve diğer el kurutma makinelerinin kullanım maliyetleri nasıl hesaplanır?

Bu hesaplama için 2 adım vardır.

1 Adım: Kullanım sırasındaki kullanım maliyetleri (Bekleme modu sarfiyatı hariç)

El kurutma makinesinin kurutma süresi (saat olarak) x el kurutma makinesinin nominal vat miktarı (kW) x ortalama günlük kullanım sayısı x tuvaletin kullanıldığı ortalama gün sayısı x 1 kWh için elektrik fiyatı.

2 Adım: Kullanım sırasındaki kullanım maliyetleri (Bekleme modu sarfiyatı hariç)

1. adım sonucu +

((kWh başına elektrik fiyatı * bir yıldaki saat sayısı) – (ortalama günlük kullanım sayısı (100/200/400) * el kurutma makinesinin kurutma süresi (saat olarak))) * Bekleme modu sarfiyatı (kW)

= Yıllık kullanım maliyeti

Çevresel Etki

Dyson olarak, çevresel etkiyi el kurutma çözümünde kullanılan karbon miktarını (g) hesaplayarak belirleriz.

Kullandığımız rakamsal veriler, Massachusetts'te bulunan lider bir araştırma üniversitesinin gerçekleştirdiği araştırmanın son haline dayanır. Massachusetts üniversitesi, (LCA) Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi olarak bilinen bilimsel bir metod kullanır. Bu metod ile; geleneksel havlu, işlenmemiş ve geri dönüştürülebilen kağıt havlu, alışılmış, eski tip havayı ısıtan ve yüksek hızlı çalışan el kurutma sistemlerini de içeren yedi farklı sistemin çevreye genel etkisini ölçer. Araştırmacılar, üretimden kullanım süresinin sonuna kadar tüm yaşam döngüsü aşamalarını göz önünde bulundurmuş ve buldukları sonuçları sistemlerin CO2 emisyonu, ekosistem kalitesi, toprak ve su kullanımı, insan sağlığı ve kaynak yoğunluğuna dayalı olarak değerlendirmiştir. Apple, Walmart ve Google'ın da dahil olduğu her geçen gün artan sayıda şirket, ürünlerine yönelik olarak yaşam döngüsü analizi gerçekleştirmektedir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi için ileriye dönük büyük bir adım olan bu rapor, kağıt mı yoksa plastik mi? gibi soruları cevaplamaya yardımcı olur ve ürünlerin günden güne çevreye olan etkisini karşılaştırmayı kolaylaştırarak, asılsız iddiaları bozmaya yardım etmek amacıyla diğer sektörlere uygulanabilir.

LCA raporu, bugüne kadar bu alanda ki en sağlıklı raporlarından birisidir ve çevreyi etkileyebilecek mevcut olan ve varsayımsal senaryoları göz önünde bulundurarak yürürlükte olan tüm uluslararası standartların ötesine bakar. Bu, ürünlerin çevreye etkisini karşılaştırmak ve artan çevresel şikayetleri yorumlamakta tüketicilere yardımcı olmak adına Altın bir standart geliştirmek yolunda ki ilk adımdır.

Bu çalışma, 14040 ve 14044 ISO standartlarına göre yapılmış ve bilirkişi araştırmasının tarafsızlığı ve kesinliğinin sağlanması için kağıt havlu, el kurutma makinesi ve makaralı havlu üreticileri tarafından gerçekleştirilen geçerli ve ilgili LCA araştırmasından elde edilen mevcut tüm verilere dayandırılmıştır.

;