Skip navigation

Kullanım Koşulları

İçerenköy Mah, Umut Sk. Quick Tower Plaza No:10-12 K.9, 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 146206/5 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı Dyson Turkey Elektrikli Ürünler Ticaret Ltd. Şti (bundan böyle kısaca “Dyson” olarak anılacaktır) tarafından www.dyson.com.tr isimli web sitesi (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden gerçek ve tüzel kişilere (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) Dyson’un ana faaliyet konusuna uygun bir biçimde çeşitli hizmetler sağlanmaktadır.
İnternet Sitesi üzerinden Dyson tarafından sunulan hizmetlere ve/veya internet sitesine herhangi bir biçimde erişim sağlayan ve/veya internet sitesini kullanan tüm Kullanıcılar İnternet Sitesine erişim sağladıkları andan itibaren işbu Kullanım Koşullarında kararlaştırılmış olan tüm hususları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.
Dyson, İnternet Sitesinin tek yasal sahibi olup, İnternet Sitesi üzerinde münhasıran ve her türlü kullanım hakkına, tasarruf yetkisine sahiptir. İlaveten, Dyson İnternet Sitesinde Kullanıcıların kullanımına ve/veya görüntülemesine sunulan her türlü dokümantasyonun da tek sahibidir.
İnternet Sitesinde bulunan her türlü bilgi, yazı, resim, müzik, video, grafik, logo, desen, tasarım, marka, doküman, slogan, sayfa düzeni, görsel ve işitsel imgeler ile diğer işaretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve içeriğe ilişkin tüm hususlar (ifadeler, yapılar, tasarılar, fikirler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) münhasıran Dyson’ın mülkiyetinde olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı uyarınca korunmaktadır.
İnternet Sitesi üzerinden erişim sağlayan tüm Kullanıcılar İnternet Sitesinde bulunan tüm kodları, yazılımları, veri tabanını, donanımlar ve programlar da dahil olmak üzere hiçbir içeriği kısmen veya tamamen değiştiremez, kopyalayamaz ve bunun yanı sıra tüm bunların Kullanıcılar tarafından yayınlanması, çoğaltılması, kiralanması, başka bir platforma yüklenmesi, iletilmesi ya da dağıtılması da mümkün değildir. Dolayısıyla, Kullanıcılar tarafından aksi yönde sergilenecek bir davranışın ve/veya fiilin kendilerinin sorumluluklarını doğuracağını İşbu Kullanım Koşulları ile bildiririz.
Dyson, İnternet Sitesinde mevcut olan tüm içeriğin doğruluğu, şartları, durumu, amacı, kalitesi, güncelliği ve pazarlama koşulları gibi hususları düzenli olarak kontrol etmekte ve gerekli görür ise güncellemektedir. Ancak Dyson tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmesine rağmen Dyson’ın elinde olmayan sebeplerden dolayı İnternet Sitesinde yer alan bilgiler ile ilgili hizmet veya ürünün mevcut durumu arasında farklılık söz konusu olduğu durumlara ilişkin olarak Dyson’ın İnternet Sitesi Kullanıcılarına karşı herhangi bir hukuki, cezai ve idari sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesine erişim sağlayan Kullanıcılar, bu hususu erişim sağladıkları andan itibaren kabul ederler. İlaveten, Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesine erişim sağlandığı anda Dyson tarafından sunulan hizmetlerde bir kesinti ve/veya sekte meydana gelmesi halinde Dyson bu durum sebebiyle de Kullanıcılara karşı sorumlu olmayacaktır.
İnternet Sitesi üzerinden, Dyson’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin münhasıran mülkiyetinde bulunan ve/veya kendi adına işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere erişimi mümkün kılan bağlantı verilebilmesi mümkündür.
Dyson bu bağlantıları yalnızca Kullanıcılara erişim kolaylığı sağlamak amacıyla İnternet Sitesine eklemiştir. Dyson tarafından internet sitesine eklenen bu bağlantılar bu internet sitelerinin sahiplerini ve/veya işletenlerini destekleme ve/veya onlara fayda sağlama amacı taşımamaktadır. Dolayısıyla Dyson, İnternet Sitesinde bağlantı verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti yükümlülüğü altında değildir. İnternet Sitesi uzantısında ve/veya İnternet Sitesi aracılığıyla bağlantı yapılarak ulaşılan diğer internet sitesi uzantılarında mevcut olan her türlü içeriğin ve/veya dokümanın kullanılması sebebiyle Kullanıcıların uğrayabileceği her türlü dolaylı ve/veya doğrudan maddi ve manevi zararlardan ve olası masraflardan Dyson Kullanıcılara karşı sorumlu değildir. Bu sonuçlara ilişkin olarak Kullanıcılar Dyson’a hiçbir, hukuki, cezai, şahsi sorumluluk yükleyemeyecektir.
Dyson, İnternet Sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılım, program, uygulama, kod gibi tehditlerden uzak tutulması için özen göstermekte ve gerekli tedbirleri almak için gerekli olan en üstün çabayı sergilemektedir. Ancak bu konuda gösterilen çabaya rağmen İnternet Sitesindeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, her türlü virüsten ve benzeri her türlü zararlı içeriklerden ve/veya kodlardan arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Dyson’ın garanti veremediğini Kullanıcılar internet sitesine erişim sağladığı andan itibaren kabul etmektedir. Dolayısıyla Kullanıcı, İnternet Sitesine erişim sağlarken kendi yazılım ve işletim sisteminin güvenliğini sağlamak ve kendi virüs koruma programını temin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, işbu paragraf altında izah edilen hususlar sebebiyle herhangi bir zarara uğrar ise Dyson Kullanıcıya ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır.
Dyson, işbu İnternet Sitesinde yer alan ve/veya yer alacak olan bilgileri, formları ve içeriği Kullanıcılara haber vermeksizin dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar İnternet Sitesine erişim sağlamakla bu hususu açık bir biçimde kabul etmektedirler.
İşbu Kullanım Koşulları, Dyson tarafından gerekli görüldüğü değiştirilebilir; ancak Dyson tarafından yapılan bu değişiklikler düzenli olarak İnternet Sitesinde yayınlanacak ve bu değişiklikler yayın tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Önemle belirtmek isteriz ki, bu İnternet Sitesine erişim sağladığınız andan itibaren yukarıda yazılı tüm hususları ve İnternet Sitesinde yer alan “aydınlatma metnini” okumuş, tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılmaktasınız. İlaveten, Dyson’ın kişisel verilere yönelik “Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’na” http://privacy.dyson.com/tr/homepage.aspx linkinden erişebilirsiniz.
Kullanıcı olarak açık rızanız alınması gereken durumlarda Dyson tarafından talep olunan onayları vermekle söz konusu işlemlere izin vermiş olacağınızı belirtmek isteriz. İşbu şartları okumamış veya okumanıza rağmen söz konusu şartlara uygun davranmamış olmanız sebebiyle oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve manevi zararlardan Dyson, Dyson’ın bu konuya ilişkin olarak çalıştığı kişiler, Dyson’ın çalışanları, yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların da sorumlu tutulması mümkün değildir.
Kullanım Koşulları ve diğer konulara ilişkin olarak Dyson müşteri hizmetlerine+90 850 532 11 44 adresinden ulaşabilirsiniz.

Bize ulaşmak çok kolay.

Bizi arayabilirsiniz
Mail atın.
WhatsApp WhatsApp