Skip navigation

Kış Sezonunda Cilt Sorunlarını Önlemek için Dyson’dan İpuçları: Hava Kalitesinin Cilt Üzerindeki Etkisi

Bilimsel literatür, kirlilik seviyeleriyle cilt yaşlanması arasında güçlü bir bağlantı olduğunu öne sürerken, kuru hava, nemsiz, kaşıntılı ve pul pul dökülen cilt bunun bir kanıtıdır. İç mekân hava kalitesinin nasıl iyileştirileceğini anlamak, bu sorunları kısa ve uzun vadede çözmek için ilk adım olabilir.

 • İç mekân ve cilt

  Soğuk ayların gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye başlıyor ve istatistikler insanların zamanlarının yüzde 90’ını iç mekânlarda geçirdiğini gösteriyor. Kapılar ve pencereler kapalıyken, iç mekân kirleticileri evlerin içine hapsoluyor ve mum veya soba yakmak, yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi faaliyetler kirleticileri serbest bırakabiliyor. Herhangi bir yanma olayı isin ve karbonun ultra ince partiküllerini ve NO2 (azot dioksit) gibi gazları açığa çıkartıyor. Mumlar, oda spreyleri ve difüzörlerde bulunan kokuların Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler) içermesi muhtemelken; temizlik ürünlerindeki kimyasallar da benzen ve formaldehit gibi gazlar yayabiliyor. İç mekânlardaki kirletici seviyesi, dış mekânlara göre 5 kata kadar daha yüksek olabiliyor.

  Kışın dikkat edilmesi gereken tek hava kalitesi faktörü hava kirliliği değildir. Modern klimalar ve ısıtma sistemleri kuru havaya maruz kalma olasılığını artırabiliyor. Düşük nem genellikle elektrikli ısıtıcılarla ilişkilendiriliyor; iç mekân havası ısındıkça bağıl nem genellikle azalıyor. Hava ısındıkça genleşiyor ve daha fazla nem tutma kabiliyeti kazanıyor, bu da yüzde olarak bağıl nemi azaltıyor. Hava çok kuru olduğunda, çeşitli cilt sorunlarını , tahrişi ve kızarıklıkları tetikleyebiliyor.

Cildin yapısı

Cilt sürekli olarak çeşitli çevresel uyarıcılara maruz kalıyor. Epidermisin üst kısmı olan stratum corneum cildin koruyucu bariyeridir. Birincil rolü, deri hücrelerinin içindeki suyun dışarı sızmasını engellerken yabancı maddelerin vücuda girmesini önlemektir. Stratum corneum, cilt sağlığında önemli bir rol oynayan seramidler içerir. Bu bariyer bir tuğla duvara benzetilebilir; cilt hücreleri tuğla, seramidler ise harç olarak koruyucu bir tabaka oluşturur. Stratum corneum zayıfsa, seramidlerde 'çatlaklar' görülmeye başlar.

Kuru havanın cilt üzerindeki etkisi

Seramidlerdeki 'çatlaklar' susuz kalmış ciltten kaynaklanabiliyor ve bu zayıflamış tabaka da trans-epidermal su kaybı (TEWL) adı verilen bir süreçte suyun ciltten kolayca buharlaşabileceği anlamına geliyor. Bu doğal süreç, su dermisten (cildin en derin katmanları) epidermise geçtiğinde ve burada stratum corneum'dan atmosfere buharlaştığında meydana geliyor. Bununla birlikte, soğuk ve kuru hava trans-epidermal su kaybı oranını artırabiliyor. Aşırı su kaybı dehidrasyonla sonuçlanırken, ciltte kuruluk, pürüzlülük, pul pul olma, kaşıntı ve iltihap gibi semptomlara yol açabiliyor. Bu bir kısır döngüdür, kuru hava cildimizden nemi aldığında, yapısı değişiyor. Bu da cildimizin nemi daha az tutmasına neden oluyor.

Hava kirliliğinin cilt üzerindeki etkisi

Kuru hava söz konusu olduğunda, cilt üzerindeki etkiler genellikle iki veya üç gün içinde hissedilebiliyor. Ancak, kirliliğin cilt üzerindeki etkisi daha uzun vadeli bir olgudur ve kısa vadede tespit edilmesi zor olabilir. Bu alandaki en güvenilir, mevcut araştırmaların çoğu, kirliliğin etkisini izole etmeye çalışmak için UV maruziyeti, diyet, sigara içme vb. davranışlar gibi kirlilik dışı değişkenleri kontrol eden, yıllarca süren grup çalışmalarıyla gerçekleştiriliyor.

Büyük ölçekli grup çalışmalarından elde edilen bazı kayda değer sonuçlar şunlardır:

 • Uzun vadede partikül kirliliğine maruz kalmak atopik dermatit (AD)5 gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür, 1ug/m3'lük bir artış bile dermatit gelişim riskinde yüzde 42'lik bir artışa neden olabiliyor.
 • PM2.5 ve PM10 dahil olmak üzere kirliliğe maruz kalma bağımsız6 olarak Psoriasis gelişme riskini artırıyor. PM2.5 veya PM10'un uzun vadeli ortalama konsantrasyonlarındaki 1ug/m3 artış, Psoriasis gelişme riskinde sırasıyla %65 ve %30 artışa neden olabiliyor.
 • Hızlanan yaşlanma, partikül madde (PM) kirliliğine maruz kalma ile ilişkilendiriliyor. Bu durum, pigmentasyon lekelerinde artış, üst dudak ve alında7 kırışıklıklar şeklinde kendini gösteriyor.
 • Katı yağlarla yemek pişirmek, yüz bölgesinde yüzde 5-8 daha şiddetli kırışıklık görünümü ve ellerde8 yüzde 74 daha fazla ince kırışıklık riski ile ilişkilendiriliyor. Bu araştırmadaki çıkarım, yemek pişirmek için yağın yakılmasıyla oluşan kirliliğin bir sonucudur.
 • Bir başka çalışma, hava kirliliğinin pigment lekeleri ve kırışıklıklar da dahil olmak üzere yaşlanma belirtileriyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösteriyor. Trafik kaynaklı is ve partiküllere maruz kalma oranındaki herhangi bir artış, yüz9 bölgesinde yüzde 20 daha fazla pigment lekesi görülmesine neden olabiliyor.

İç mekân ortamının, nemin ve hava kirliliğinin yönetilmesi

Cilt kuruluğu veya nemle ilgili cilt sorunlarını önlemek için kremler ve serumlarla nemliliği artırmak ve giderek artan kirliliğe maruz kalmayı önlemek için cildi örtmeye kadar birçok çözüm bulunuyor. Ancak, hem kirlilik hem de nem seviyesi olmak üzere iç mekân hava kalitesi sorununu kaynağında ele almak, kış boyunca yaşayacağınız ortamı korumanın bir yolu olabilir.

Hava nemlendiricilerinin dünya genelinde kuru hava kaynaklı cilt sorunlarına çözüm olarak lanse edilmesiyle birlikte Dyson, cildin nem seviyesinin ardındaki bilimi anlamak ve havayı nemlendirmenin cilt üzerinde somut bir olumlu etkisi olup olmadığını bilimsel testlerle araştırmak için yola çıktı.

Hava nemlendiricilerin cilt nemi üzerindeki etkisinin araştırılması

Dyson tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, hava nemlendiricilerin cildin nem seviyesini korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Bilim insanları, Dyson nemlendirme özellikli hava temizleme teknolojisinin belirli bir zaman diliminde cilt üzerindeki etkisini anlamak için, Dyson Purifier Humidify+Cool (yüzde 55 bağıl neme ayarlanmış) ile nemlendirilmiş havaya maruz kalan cilt ile sadece kuru havaya (yüzde 25 bağıl nemde) maruz kalan cildi karşılaştıran bilimsel bir araştırma10 gerçekleştirdi. Araştırmaya katılan bireylerin kollarının ön kısmı üç saat boyunca farklı koşullara maruz bırakılmış, ardından kuru havaya maruz bırakılan kolları nemlendirilmiş ortama sokuldu.11

Bu testin ardından araştırmacılar üç farklı parametreye ilişkin veri topladı:

 • Stratum corneum'un (cildin en dış tabakası) hidrasyon seviyesi
 • Cilt bariyer fonksiyonu (trans-epidermal su kaybını veya TEWL'yi ölçerek)
 • Su içeriği ve stratum korneum kalınlığı

Araştırma, Dyson Purifier Humidify+Cool hava temizleyicilerin, özellikle cilt daha önce kuru ortam koşullarına maruz kalmışsa, kuru ortam havasına kıyasla üç saatlik bir süre boyunca daha yüksek cilt nemlendirmesi sağladığını göstermiştir. Su içeriği ve stratum corneum kalınlığı, 3 saatlik hava nemlendirici kullanımı boyunca artma eğilimi göstererek epidermisin üst tabakasının daha iyi nemlendirildiğini göstermiştir.

Hava temizleyici seçimi için ipuçları:

1) Oda büyüklüğüne dikkat edin

Temizlenmiş havadan yararlanmak için tüm odanın hava kalitesini göz önünde bulundurun. Temizlenmiş havayı odanın her yerine yaymak için fan işlevi olan bir hava temizleyici seçin. Nerede olursanız olun daha temiz havadan yararlanabilmeniz için odanın her yerinde eşit temizleme sağlamak çok önemlidir. Bazı makineler gerçek mekânlar yerine küçük bir odada veya büyük oda simülasyonlarında "test edilir". Her zaman makinenin üzerindeki küçük yazıları kontrol edin!

2) Temiz tutun!

Suya maruz kaldıktan sonra zaman içinde doğal olarak oluşan mineral kalıntılarının birikmesini önlemek için tüm nemlendirme özellikli hava temizleyiciler temiz tutulmalıdır. Su türleri dünyanın her yerinde farklılık gösterir. Sert suya sahip bir bölgede yaşıyorsanız makinenizi daha düzenli olarak temizlemeniz gerekebilir. Bazı nemlendirme özellikli hava temizleyiciler için temizlik oldukça zor olabiliyor, temizlenmesi gereken çok sayıda ulaşılması zor parça var. Bazılarında ise düzenli temizlik uyarıları veya basit temizlik süreçleri vardır, bu nedenle üreticinin talimatlarını mutlaka dikkate alın.

3) Hijyeni düşünün

Beklemiş suyun bakterilerin üremesi için verimli bir zemin olduğu bilinmektedir. Nemlendirme özellikli hava temizleyicilerin su tankında da durum farklı değildir. Bazı makineler su tankı içindeki suyu etkili bir şekilde arıtamıyor, bu nedenle odaya yayılmadan önce sudaki bakterileri öldürmek için UV gibi teknolojiler kullananlara dikkat edin.

4) Hava kalitesinin ve nem seviyesinin korunması

Teknoloji geliştikçe, birçok hava temizleyici hava kirliliğini sürekli olarak düşük seviyede tutmaya yardımcı olan otomatik bir moda sahiptir. Partikül madde (genellikle PM olarak adlandırılır), Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler), NO2 (azot dioksit) ve Formaldehit dahil olmak üzere birçok farklı kirleticiyi izlemek için bir dizi sensöre sahip hava temizleyicilere göz atın. İç mekân hava kirliliği çoğunlukla görünmez olduğundan, otomatik mod, kullanıcının gerektiğinde açmasını beklemek yerine, makinenin ihtiyaç duyulduğunda harekete geçmesini sağlar.

5) En önemlisi hava kalitesi

Bazı nemlendirme özellikli hava temizleyiciler, nem ve kirletici seviyelerini aynı anda kontrol etmek için hava temizlemeyi nemlendirme ile birleştirir. HEPA sertifikalı filtreleme, tam sızdırmaz filtreler ve formaldehit dahil olmak üzere hem partikül hem de gaz olarak yüksek oranda kirletici yakalayan hava temizleyicilere yönelin.

6) Tam sızdırmaz hava temizleyicileri tercih edin

Birçok hava temizleyicide HEPA filtreler bulunuyor ve bu çok yaygın bir filtre standardıdır. Tek başına test edildiğinde, filtrenin 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalayabildiği anlamına gelir. Ancak filtre her zaman düzgün bir şekilde sızdırmazlık sağlamaz. Hava en az dirençli yolu takip eder, bu da kirli havanın filtreyi kolayca geçebileceği ve odaya geri yayılabileceği anlamına gelir. Tam sızdırmaz filtreleme, tüm ürünün partikülleri düzgün bir şekilde yakalamasını sağlar. Dyson'da tüm makine HEPA'yla donatılmıştır, bu da sadece filtrenin değil tüm ürünün sızdırmaz olduğu ve kirleticileri HEPA H-13 standardına göre yakaladığı anlamına gelir.

Dyson'da Bilim


Dyson, başkalarının görmezden geldiği problemleri çözmeye kendini adamıştır. Gerçek dünya problemlerine öncü çözümler üretmek için Dyson'ın 6.000 mühendis ve bilim insanından oluşan ekibi, sorunları anlamak, mühendislik prototiplerini test etmek ve farklı senaryolarda genel ürün etkinliğini değerlendirmek için kapsamlı araştırmalar yürütüyor. Dyson, bilim-teknoloji gelişimini ve gelecekteki araştırma yönelimlerini desteklemek için alerjilerden solunum sağlığına ve epidemiyolojiye kadar çeşitli alanlarda harici uzmanlardan oluşan bir ekiple de yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Hem iç mekânlarda hem de hareket halindeyken solunulan havayı anlamak, son 14 yıldır Dyson mühendisleri ve hava kalitesi bilimcileri için bir odak noktası olmuştur. Breathe London Giyilebilir Teknolojiler gibi projeleri destekleyerek ve 5 milyon bağlantılı hava temizleyici aracılığıyla, kapalı ortamlarda karşılaşılan zorlukların yanı sıra açık havada kirliliğe maruz kalma konusunda da kapsamlı bilgiler geliştiriyor.

Makinelerimizin gerçek dünyada düzgün performans göstermesini sağlamak, Dyson makinelerinin sorunları çözdüğüne dair kullanıcılarımıza verdiğimiz sözün bir parçasıdır. Hava temizleyicilerini geliştirirken, genellikle küçük bir odada, odanın ortasında hava temizleyici ve temiz havanın oda boyunca dolaşımına yardımcı olmak için ek fanlar ile test edilen endüstri standardı testlerin ötesine geçtik. Bunun yerine, hava temizleyicinin köşede olduğu büyük bir odada test yapan Noktasal Yüklemeli Otomatik Tepki (POLAR) testini geliştirdik. Makine karşı köşedeki bir kirlilik olayını algılamalı ve otomatik olarak tepki vermeli, odayı tamamen temizlemeli ve oda temizlendikten sonra kendini kapatmalıdır.

Dyson bilim insanları, ürün performans testlerimizin ötesinde, farklı kitleler arasında ve farklı tetikleyicilere karşı makinemizin faydalarını daha fazla araştırmaya devam ediyor. Hava temizleme alanına girdiğimiz 2014 yılından bu yana, temiz hava ile uyku kalitesi, spesifik alerjen ve polen yakalama arasındaki bağlantıya ilişkin anlayışımızı geliştirdik. Ayrıca temiz hava ile astım yönetimi ve nemlendirilmiş hava ile cilt hidrasyonu arasındaki ilişkiye yönelik ürün odaklı araştırmalar yürütmeye devam ediyoruz.

Model Seçin

Dyson Purifier Hot+Cool™ Gen1

 • Sizi serinletir ve ısıtır. Bütün odanın havasını temizler.
 • Havadaki partikülleri ve tozları otomatik olarak algılar.
 • Ultra ince partiküllerin %99.95'ini temizler.
 • Temizlenmiş havayı tüm odaya yansıtır.
 • Uzaktan kumanda ile kontrol edilir. Uygulama ile uyumlu değildir.
 • Y 765 mm x U 131 mm x G 205 mm
22.999,00 ₺

Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde

 • Sizi serinletir ve ısıtır. Bütün odanın havasını temizler.
 • Formaldehit dahil olmak üzere, havadaki gazları ve partikülleri otomatik olarak, yüksek hassasiyetle algılama.
 • HEPA H13 filtre 0.1 mikron kadar küçük partiküllerin %99.95'ini yakalar2. Hatta, formaldehiti yok eder3.
 • Temizlenmiş havayı tüm odaya yansıtır.
 • MyDyson™ uygulamasıyla evinizin hava kalitesini her yerden görüntüleyin ve kontrol edin.
 • Y 764 mm x U 130 mm x G 248 mm
Stokta yok
29.999,00 ₺

Haber ver

Üzgünüz, bu ürün şu anda stokta bulunmamaktadır. Stoklara girdiğinde size bildirmemizi istiyorsanız e-posta adresinizi bırakın. Daha önce bizden satış sonrası destek veya pazarlama e-postaları almayı seçmediyseniz, e-posta adresinizi yalnızca bu ürün stokta olduğunda size bildirmek için kullanırız.

Please leave this blank
Please do not change this field

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde

 • Bütün odanın havasını temizler ve hijyenik olarak nemlendirir4, ve sizi serinletir.
 • Formaldehit dahil olmak üzere, havadaki gazları ve partikülleri otomatik olarak, yüksek hassasiyetle algılama.
 • HEPA H13 filtre 0.1 mikron kadar küçük partiküllerin %99.95'ini yakalar2. Hatta, formaldehiti yok eder3.
 • Tüm odanın havasını temizler ve nemlendirir.
 • MyDyson™ uygulamasıyla evinizin hava kalitesini her yerden görüntüleyin ve kontrol edin.
 • Y 923 mm x U 155 mm x G 220 mm
29.999,00 ₺

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

 • Sizi serinletir ve bütün odanın havasını temizler.1
 • Formaldehit dahil olmak üzere, havadaki gazları ve partikülleri otomatik olarak, yüksek hassasiyetle algılama.
 • HEPA H13 filtre 0.1 mikron kadar küçük partiküllerin %99.95'ini yakalar2. Hatta, formaldehiti yok eder3.
 • Temizlenmiş havayı tüm odaya yansıtır.
 • MyDyson™ uygulamasıyla evinizin hava kalitesini her yerden görüntüleyin ve kontrol edin.
 • Y 1050 mm x U 120 mm x G 204 mm
26.999,00 ₺
[1] Avrupa Komisyonu. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_03_1278
[2] ABD Çevre Koruma Ajansı https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality
[3] NASA. https://sealevel.jpl.nasa.gov/ocean-observation/understanding-climate/air-and-water
[4] Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-skin/symptoms-causes/syc-20353885
Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği https://www.aad.org/public/diseases/eczema/childhood/itch-relief/winter-care
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34242692/
[6] https://www.researchgate.net/publication/367632168
[7] https://www.nature.com/articles/s41598-017-15295-8
[8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26055797/
[9] https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)34645-5/fulltext
[10] https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(15)34645-5/fulltext
[11] Araştırma, bağımsız bir test laboratuvarı (SGS Proderm) tarafından 24 denek üzerinde, bilimsel yöntemler kullanılarak ve yerleşik protokoller ve istatistiksel analizler izlenerek gerçekleştirilmiştir.
[12] Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, et al. Ulusal İnsan Aktivite Örüntüsü Araştırması (NHAPS): çevresel kirleticilere maruziyetin değerlendirilmesi için bir kaynak. J Expo Anal Environ Epidemiol 2001;11:231-52.
[13] Rosso, James & Levin, Jacqueline. (2011). Hem Sağlıklı Hem de Hastalıktan Etkilenmiş Deride Stratum Corneum'un Fonksiyonel Bütünlüğünü Korumanın Klinik Önemi. The Journal of clinical and aesthetic dermatology. 4. 22-42.
[14] Purnamawati S, Indrastuti N, Danarti R, Saefudin T. Çeşitli Dermatit Türlerinin Tedavisinde Nemlendiricilerin Rolü: Bir İnceleme. Clin Med Res. 2017;15(3-4):75-87. doi:10.3121/cmr.2017.1363
[15] https://www.healthline.com/health/dehydrated-skin
[16] Bonté, Frédéric ve Slyvie Verdier-Sévrain. "Cilt Hidrasyonu: Moleküler Mekanizmaları Üzerine Bir İnceleme." Kozmetik Dermatoloji Dergisi. Cilt 6. No. 2. 2007.

Kaynakça:
- Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, et al. Ulusal İnsan Aktivite Örüntüsü Araştırması (NHAPS): çevresel kirleticilere maruziyetin değerlendirilmesi için bir kaynak. J Expo Anal Environ Epidemiol 2001;11:231-52.
- Rosso, James & Levin, Jacqueline. (2011). Hem Sağlıklı Hem de Hastalıktan Etkilenmiş Deride Stratum Corneum'un Fonksiyonel Bütünlüğünü Korumanın Klinik Önemi. The Journal of clinical and aesthetic dermatology. 4. 22-42.
- Purnamawati S, Indrastuti N, Danarti R, Saefudin T. Çeşitli Dermatit Türlerinin Tedavisinde Nemlendiricilerin Rolü: Bir İnceleme. Clin Med Res. 2017;15(3-4):75-87. doi:10.3121/cmr.2017.1363
- https://www.healthline.com/health/dehydrated-skin
- Bonté, Frédéric ve Slyvie Verdier-Sévrain. "Cilt Hidrasyonu: Moleküler Mekanizmaları Üzerine Bir İnceleme." Kozmetik Dermatoloji Dergisi. Cilt 6. No. 2. 2007
Basın Kontağı

Türkiye İletişim Ekibi
Email: dogukan.suzer@dyson.com

Dyson Newsroom

Dyson hakkında son haberler